Poradnik.kz1.pl   porady na wiele tematów...

Formaty arkusza papieru ::.Pojęcie rozmiaru arkusza papieru stosowane jest w drukarniach i rysunku technicznym. Ale nie tylko. Rozmiary arkuszy papieru normuje mięszynarodowa norma ISO 216, która obowiązuje również w Polsce. Te formaty papieru używane są w biurach, przedsiębiorstwach czy w użytku domowym.

Podstawowym wymiarem arkusza papieru jest popularny format A4 o wymiarach 210x297 mm. Wykaz i rozmiary wszystkich formatów arkuszy obrazuje grafika poniżej:


rozmiary arkuszy papieru

Norma ISO 216 definiuje jeszcze dwie inne serie formatów B i C. Format C używany jest głównie w odniesieniu do kopert. Poniższa tableka obrazuje doładne rozmiary arkuszy w zależności od formatu:format zasadniczy formaty pomocnicze
SZEREG A SZEREG B SZEREG C
Symbol formatu Wymiary arkusza[mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm]
4A0 1682×2378
2A0 1189×1682
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
format DL 99×210 koperta DL 110×220
C7/6 81×162

<-- Wstecz